İlham Əliyevin Abşeron blokunda yeni qaz yatağının kəşfi münasibətilə açıqlaması
Bölmədə yerləşən digər video çarxlar